Vanaf vrijdag 27 oktober 18:00 uur tot vrijdag 8 december 17:00 uur is de N388 voor alle verkeer (incl. voor bussen en de hulpdiensten) afgesloten. Ook het Hunsingokanaal is in die periode gestremd. Dit vanwege werkzaamheden aan de bouwkuip en de weg voor de reconstructie van de Hunsingosluis in Zoutkamp.

Ook voor bussen en hulpdiensten

De stremming van de provinciale (N388) is tussen de aansluiting met de S.H. Woldringhstraat in Zoutkamp en de aansluiting met de Stationsstraat in Zoutkamp. Deze stremming geldt ook voor de bussen en de hulpdiensten. De omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden via het tijdelijke ponton over het Hunsingokanaal. Vanwege dit ponton is het kanaal gestremd voor al het scheepvaartverkeer.

Bouw nieuwe Hunsingo gemaal

De werkzaamheden zijn voor de bouw van het nieuwe Hunsingo gemaal. Tijdens de stremming plaatst de aannemer funderingspalen, wordt de bouwkuip ontgraven en het onderwaterbeton gestort. En er wordt er een tijdelijke brug gebouwd.

Door tegenslagen met het plaatsen van de damwanden en palen en het slechtere weer tijdens de zomervakantie, was het noodzakelijk om in de planning wat werkzaamheden te schuiven en ontkomen we er niet aan om de N388 nu nog een keer te stremmen. 

Project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland werken samen in het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp om de water- en verkeersveiligheid, economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving te verbeteren en het toerisme te stimuleren.