Met het MIT-programma stimuleert de Nederlandse overheid innovatieve ontwikkelingen. Voor twee van de subsidieregelingen uit dit programma stelt de provincie Groningen in 2023 een bedrag van € 1,7 miljoen euro beschikbaar: de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.

Helft financiering door Rijk, helft door provincies

De MIT Haalbaarheid is gericht op haalbaarheidsonderzoek van een innovatie en de MIT R&D Samenwerking is bedoeld voor samenwerking in research en development. In totaal is er ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor deze twee subsidies in Drenthe, Fryslȃn en Groningen. Het Rijk financiert de ene helft, de drie noordelijke provincies de andere helft. Vanaf dinsdag 4 april is de MIT Haalbaarheid beschikbaar. De MIT R&D Samenwerking gaat op dinsdag 6 juni open.

Over subsidie MIT Haalbaarheid

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je als mkb’er ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Je krijgt inzicht in de economisch en technisch sterke en zwakke kanten. Een beeld van kansen én risico’s van een nieuw product, een dienst of proces. Je krijgt zicht op de investeringen en de slaagkansen. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan een ondernemer besluiten de innovatie te gaan ontwikkelen. Er is subsidie tot 40 procent van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers, eigen uren, apparatuur en materiaal.

Over subsidie MIT R&D Samenwerking

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken. De aanvragen gaan over een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel een ondernemer samen een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er is subsidie beschikbaar tot 35 procent van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.