Humanitas Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) organiseert al vele jaren iedere zomer kindervakantiekampen voor kinderen die niet op vakantie gaan. Er zijn nog steeds kinderen die vanwege ziekte van een of beide ouders of armoede in het gezin niet op vakantie kunnen gaan. Deze kindervakantiekampen zijn voor kinderen van 7 tot 14 jaar.

Vakantieboerderij in Friesland of Drenthe

De vakantiekampen worden gehouden in een vakantieboerderij in Friesland of Drenthe. De kinderen worden aangemeld via de lokale afdelingen van Humanitas in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vrijwilligers van die afdelingen selecteren en overleggen met de ouders over het meegaan.

De lokale afdelingen proberen binnen hun gemeenten de kinderen te bereiken die vanwege de thuissituatie dit verzetje nodig hebben. Hoewel het aantal kinderen dat aangemeld werd een aantal jaren terugliep vanwege de beschikbare financiën, groeit dat aantal de laatste jaren weer. In 2022 heeft Humanitas Noord 10 vakantieweken georganiseerd, waaraan 312 kinderen meededen. In totaal waren 127 vrijwilligers aanwezig voor de organisatie van deze 10 weken.

Extra aandacht in de Zomeropvang

Deze vrijwilligers zorgen voor een goede voorbereiding en begeleiding van de kindervakantieweken. De organisatie van de week vindt in groepjes plaats. Ieder vrijwilliger heeft een groepje van 4 kinderen onder zijn of haar hoede, met wie hij of zij de hele week optrekt.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar die wat extra aandacht nodig hebben, wordt een aparte week georganiseerd; de Zomeropvang. Deze week wordt begeleid door vrijwilligers die ervaring hebben met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Hutten bouwen, bezoekje aan de brandweer

Voor de kinderen wordt gedurende de week veel georganiseerd, zoals spelletjes in het bos, hutten bouwen, zwemmen, sporten en meestal een bezoekje aan de brandweer of een attractiepark. En natuurlijk wordt er gezamenlijk gegeten. De kinderen zijn er even helemaal uit.

Ze komen los van de problemen thuis en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op. Voor veel van deze kinderen die maatschappelijk veel tekortkomen zijn deze vakantieweken zeer belangrijk.

Creatief en geduldig

Ook dit jaar wil Humanitas weer een groot aantal kinderen zo’n fantastische week laten beleven. Dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende vrijwilligers zijn. Daarom is Humanitas Noord op zoek naar vrijwilligers, die mee willen werken. De week duurt van maandagmorgen tot en met vrijdagmiddag. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij de gehele tijd aanwezig zijn. Dus ook ‘s nacht in de boerderij slapen.

Voor vrijwilligers die creatief en geduldig zijn, maar ook goed overweg kunnen met kinderen, is dit bijzonder leuk en uitdagend vrijwilligerswerk. En je bezorgt de kinderen een mooie vakantieweek. De kindervakantieweken vinden plaats in de zomer. Vrijwilligers die graag een weekje willen helpen, kunnen zich aanmelden via de website.